Welkom op

   Agenda vergaderingen

Klik hier om een tekst te typen.

Vergadering Kynhout op 16 februari 2017  om 20.00 uur in de Barte.

1. Opening.

2. Lezing Jan Mankes (Anneke).

3. Afscheid Feito.

4. Open dagen.

5. Wat verder ter tafel komt.

6. Notulen vorige vergadering.

7. Sluiting.

 

Vergadering Kynhout op 18 mei 2017 om 20.00 uur in de Barte.

1. Opening.

2. Volgende open dagen Kynhout. Wie doet de presentatie? Open dag(en) of thema-avond? Panel Fedde Hendriks (de heer Heida). Kuierke door Durk? Samenwerking met dhr. Steenbruggen/Belvedere? Opzet?

3. Verwerking van de aangeleverde papieren door de heer Heida. Kosten?

4. Beheer digitaal archief. Harde schijven of NAS? Systeem +info-panelen. Toelichting door Durk.

5. Presentatie ouderen + Gorredijk (hulp van collega).

6. Brandweer de Knipe.

7. Mededeling van Jan Luit over de windmolen.

8. Vergaderlocatie: de Barte of thuis?

9. Afscheid Gretha van Kynhout.

10. Notulen vorige vergadering.

11. Wat verder ter tafel komt.

12. Sluiting.

 

Vergadering Kynhout op 14 september 2017 om 20.00 uur in de Barte. Marten zorgt voor koffie, thee en een versnapering.

1. Opening.

2. Archiefruimte.

3. Opzet nieuwe Kynhoutdagen.

4. Overleg met dhr. Steenbruggen van 8 juni. Stick Jan Mankes.

5. Digitaal archief: 3 harde schijven?

6. Armenvoogdij Bovenknipe van Wibbo Westerdijk.

7. Presentaties ouderen en de Miente te Gorredijk.

8. Wat verder ter tafel komt.

9. Notulen vorige vergadering.

10. Digitalisering inwoners de Knipe ( Marten).

11. Sluiting.

 

 

 

Vergadering Kynhout op 16 november 2017 om 19.30 uur in de Barte.

1. Opening.

2. Verrassing (initiatiefnemers mevrouw ten Have uit Westerbork en Jitse de Jong uit Oranjewoud (wordt ook uitgenodigd). Verklaring van de verrassing door Marten.

3. Opzet nieuwe open dagen Kynhout. ( onder andere de tekeningen van Fedde Hendriks door Carel).

4. Contact met de heer Steenbruggen van het museum.

5. Website Kynhout (Theo).

6. Archiefruimte Kynhout.

7. Tekst bord Wâldsterdyk.

8. Presentatie de Miente Gorredijk.

9. Notulen vorige vergadering.

10. Rondvraag.

11. Gezinskaarten in mappen.

12. Sluiting.

 

Vergadering Kynhout op 5 april 2018 om 20.00 uur in de Barte.

1. Opening.

2.Opzet (Ideeën) voor de volgende open dagen. Eerder beginnen. Wie gaat de powerpoint-  presentatie doen? + de maand van de geschiedenis (toelichting door Jan Luit).

3. Aanvraag steunfonds Knypeach.

4. Foto's Carel (van de Knypster Merke).

5. Aanpak van onze website ( steeds meer mensen klagen daarover).

6. Beslissing nemen over harde schijven of NAS. ( in principe 2x NAS ).

7. Opslaan van aangereikt materiaal. We krijgen steeds meer zaken om te bewaren. Jan Luit kreeg deze week nog interessant materiaal. Alleen hebben we te weinig opslagruimte.

8. Opslaan van huidige gebeurtenissen voor ons nageslacht: Foto's , herinrichting van de Knijpe, krantenknipsels enz.  .

9. Wat verder ter tafel komt.

10. Notulen van de vorige vergadering.

11. Sluiting