Mailcontacten

We ontvangen regelmatig mails om inlichtingen over verre en minder verre voorvaderen uit De Knipe, over huizen, boerderijen, over cafés, molens en wat niet al. Zo hadden we contact met de nazaten van de familie Dijkstra, die voor en na de oorlog van de Veensluis, waar ze een margarine-fabriekje hadden, emigreerden naar Brazilië. Een tijdje terug zijn er familieleden op bezoek geweest en hebben een bezoek gebracht aan de woning, waar ooit de voorvaderen werkzaam waren.

Recent voeren we via de mail correspondentie met Sandra Brouwer en Jacco Zoon uit Heiloo. Sandra haar oerpake was boer in Bovenknijpe. Het leek ons wel een goed idee om de mails hierover weer te geven, omdat het mooi laat zien waar wij, van Kynhout, ons zoal mee bezig houden en wat voor onderwerpen er aan de orde komen. We vroegen en kregen toestemming van Sandra en Jacco om de mails openbaar te maken.

Het begon met de volgende mail;

 

21 mei 2018, Hallo Feito,

Ik heb een oude foto van de boerderij van mijn overgrootvader Anne Brouwer uit Bovenknijpe. Ik heb er vorig jaar tevergeefs naar gezocht. Hij zou er nog staan en waarschijnlijk in de buurt van de Doopsgezinde kerk. Het is een foto van ongeveer 1915/1920. Herken jij de plek? Als je info hebt hoor ik het graag.

Met Vriendelijke groet, Sandra Brouwer.