Welkom op

 

Lezing "Neringdoenden in De Knipe"
 

Op donderdag 14 februari 2013 was er een lezing in De Barte. Het onderwerp was "Neringdoenden in De Knipe"  Het was weer een Plaatje met een Praatje. Een gezamelijke activiteit van de leden van Kynhout. De avond begint (stipt) om acht uur 's avonds. De toegangsprijs is Euro 2,00, inklusief een kop koffie of thee. We streven er naar, dat de lezing om uiterlijk half elf afgelopen zal zijn. De lezing gaat over al die kleine zelfstandigen die in het verleden in De Knipe de kost probeerden te verdienen en vaak het hoofd maar net boven water konden houden. Uit die tijd zijn er talloze foto's, nota's en verhalen bewaart gebleven. Durk Zwaagstra zal op zijn geheel eigen wijze een en ander haarfijn voor u uit de doeken doen.

 

Hieronder Evert Veldman, die met de verkoop van petroleum de kost verdiende. 

De lezing werd een groot succes. ondanks het slechte weer - er woedde een sneeuwstorm - kwamen er een dikke honderd belangstellenden, die zeer tevreden waren over de plaatjes uit het verleden en met name over de het deskundige commentaar van Durk Zwaagstra. Volgend jaar maar weer een onderwerp bedenken. Er zijn er nog genoeg!