Bierbrouwer Anne Posthumus geboren in Nijkerk was gehuwd met Trina Johanna Hanzon (geboren in Oldemarkt). Zij woonden van 12-5-1862 ( voorheen Gorredijk) tot 30-9-1865 (toen verhuisd naar Aengwirden) in de bierbrouwerij ( toen Benedenknipe 29 , nu Meijerweg 73). Toen de bierbrouwerij ophield, werd het pand omgebouwd tot de Gereformeerde Kerk. Later werd het een woonhuis van Jan Luit en Femmy van der Meer.

 


Op 24-6-1930 waren Jacob de Jong en Pietje Blokzijl 55 jaar getrouwd. Jacob is geboren op 11-3-1851 te Kortezwaag. Pietje is geboren op 25-3-1850 te Oudehorne. Ze woonden Benedenknijpe 147 (nu Meijerweg 48) en verhuisden op 12-5-1920 naar het voorlaatste huis in de Benedenknipe aan de zuidzijde van de vaart. Hun zoon Marcus de Jong (ook handelaar in brandstoffen) heeft ook op Meijerweg 48 gewoond. Hij was getrouwd met Joukje Hijlkema.

 

 


Tine Brouwer woonde met haar ouders ( Gooitzen Brouwer en Annigje Bok) in een winkelpand op Dominee Veenweg 43. Ze trouwde met Egbert Dijkstra uit Franeker en ze gingen wonen op Dominee Veenweg 20. Deze foto is genomen op de ijsbaan in Bovenknipe.

 


Deze foto stond in 1952 in de Heerenveensche Courant.                                Hij is genomen vanaf de Tramweg. Marten Fabriek ( hij stond eerst als arbeider te boek en later als kweker) samen met zijn vrouw Metje Stienstra uit Workum.                                                                                                    Hun adres was toen Benedenknipe 85 (nu Meijerweg 153).

 


De Christelijke School in de Benedenknipe aan de noordzijde van de Compagnonsvaart. 

Vroeger Benedenknipe 72 en nu Meijerweg 125. 

Later had de familie Bergsma hier een meubelzaak en tegenwoordig is de firma Kooistra hier gevestigd.

 


1913- Het bestuur van de Christelijke School: van links naar rechts : Hieminga ( hoofd der school), G. W. Vis , secretaris van 1923 tot 1960 en penningmeester van 1925 tot 1952, Jacob Koers,  vice voorzitter van van 1925 tot 1933,  Wisse de Jong, voorzitter van 1902 tot 1930,  Evert Dam, voorzitter van 1930 tot 1950,  W. de Jong, secretaris van 1925 tot 1932 en penningmeester van 1932 tot 1952,  mej. R. Kamerling onderwijzeres van 1923 tot 1933.

 


Jan Hieminga (hoofd der Christelijke School) en zijn vrouw Klaaske van der Laan. Jan is geboren op 3-8-1879 te Spannum en Klaaske is geboren op 25-7-1881 te Heerenveen. Ze trouwden op 22-11-1906 te Heerenveen.Hun kinderen: Wiepke Hieminga geboren op 27-10-1908 te Harlingen, Frank Hieminga geboren op 15-9-1912 te Harlingen, Bouwe Hieminga geboren op 29-7- 1914 te Benedenknipe,  Mintje Hieminga geboren op 4-2-1916 te Benedenknipe,  Bjintze Hieminga geboren op 20-8-1917 te Benedenknipe,  Rimkje Hieminga geboren op 23-7-1920 te Benedenknipe,  Neeltje Hieminga geboren op 7-11-1921 te Benedenknipe.

 


Onderstaande foto's van de Christelijke Lagere School te Benedenknijpe en de namen van de leerlingen heeft Kynhout van Femmy van der Meer gekregen.

CBS de Pream in 1978.

1e rij van links naar rechts: Auke Meijer, Klaas de Vries (achter), Johan van der Meer (voor), Wander Brinkhoff, Auke van der Meer, Annet Hoekstra, Jellie Gietema, Bonnie de Jong en Klaas Ferdinand Jongsma.

2e rij van links naar rechts: Hylkje de Vries, Robert Pietersma, Monique Lammerts van Bueren, Annette van der Meer, Karin Eisma, Goos de Jong, Eddie van der Molen, Doede Feenstra en Bert Schaap.

3e rij van links naar rechts: juf F. Iedema-de Vries, Gerard van der Mei, Theo Woudstra, Wilko de Jong, Meint van der Mei, Nico Pietersma, Piertsje de Boer, Marjan Ritskes, Liesbeth de Jong en Tekla Eisma.

4e rij van links naar rechts: Gerrit Koerhuis, Wierd Arend Hoekstra, Willem Meijer, Jan Willem From, Gerard Sikkes, Akkie Meijer, Riemo Eisma, Rico Lammerts van Bueren en meester Dick Eisma.


1985/1986 CBS De Pream Bovenbouw.

Achter van links naar rechts: Renee Alex Jongsma, Jeannine Klinkenberg, Jeanette van der Mei en Lucy de Vries.

Midden van links naar rechts: Arno van der Meer, Erik Brinkhof, Tamar van der Meer, Hans Klinkenberg en Jettie Sikma.

Voor van links naar rechts: Peter Meyer, Sybrand Cnossen en Sipkje Ritskes.

 


1980 CBS de Knipe.

Achter van links naar rechts: Jellie Gietema, Johan van der Meer, Rico Lammerts van Bueren, Johan Koerhuis, Harmen Bosma, Riem Eisma en Gerard van der Mei.

Tweede rij van links naar rechts: meester D. Eisma, Klaas Ferdinand Jongsma, Jan Willem From, Bonnie de Jong, Gea Sikma, Wilko de Jong, Theo Woudstra en juf J. Eisma-Dragt.

Derde rij van links naar rechts: Robert Pietersma, Theresa Hoekstra, Erik Brinkhoff, Tina van der Meer, Liesbeth Bosma, Harm van der Molen, Jacolien Altena, Rob Neef en Ritso Sikma.

Voor van links naar rechts: Auke Meijer, Petra Hoekstra, Annet Hoekstra, Roelien van der Wal en Wander Brinkhoff.


1981/ 1982. CBS De Knipe.

Achter van links naar rechts: Rob Neef, Harmen Bosma, Johan van der Meer, Auke Meijer, Wander Brinkhoff, Petra Hoekstra, Johan Koerhuis en juf A. IJbema.

Tweede rij van links naar rechts: meester D. Eisma, Bonnie de Jong, Jellie Gietema, Annet Hoekstra, Klaas Ferdinand Jongsma, Rico Lammerts van Bueren, Gea Sikma en Liesbeth Bosma.

Derde rij van links naar rechts: Renee Alex Jongsma, Tamar van der Meer, Arend Smidt, Tina van der Meer, Daphne Neef, Naomi Groenhart, Jeannette van der Mei en Riemo Eisma.

Voor van links naar rechts: Theresa Hoekstra, Jacolien Altena, Ritso Sikma, Harm van der Molen en Erik Brinkhoff.


1983/1984 CBS De Knipe.

Achter van links naar rechts: juf G. van der Meulen, Harm van der Molen, Petra Hoekstra, meester P. J. Struik, Ritso Sikma, Tina van der Meer en meester D. Eisma.

Midden van links naar rechts: Erik Brinkhoff, Renee Alex Jongsma, Arno van der Meer, Jetty Sikma, Sipkje Ritskes, Arend Smidt, Jeannette van der Mei, Naomi Groenhart en Jacolien Altena.

Voor van links naar rechts: Theresa Hoekstra, Tamar van der Meer, Siemen Smidt, Daphne Neef, Peter Meijer en Liesbeth Bosma.1985/1986 Onderbouw CBS De Knipe.

Achter van links naar rechts: Frederika Bunskoeke, Alie Cnossen, Annelies Faber, Andreas Lindeboom, Maaike de Jong en Janny de Vries.

Midden van links naar rechts: Jan Willem Klinkenberg, Harm Cnossen, Johan Geert Cnossen, IJtsje Hakze, Jan Marten Cnossen en Jelte Seldenrust.

Voor van links naar rechts: Jan Theo van der Meer, Aafke Berghegen, Lenneke Seldenrust en Remco de Jong.


1989/1990 personeel CBS De Pream. Achter van links naar rechts Jan Luit van der Meer en Ria Booi. Voor van links naar rechts Bert Schuring (directeur) en Frederica Bunskoeke.


Foto uit 1930. Melkvaarder Marten de Vries aan het werk bij de lagere school in de Benedenknipe. Zijn zus Hielkje was getrouwd met de melkboer Jacob Nutters uit de Bovenknipe ( Ds. Veenweg 101). In het huis ( tegen de school aan ) woonde het gezin van Geert Boele Wieling, het hoofd der school. Later woonde in dit huis het gezin van de politieagent Sikke van der Hoek. Nu woont daar het gezin van der Meer. Het huisnummer was ruim 100 jaar geleden Benedenknipe 150.

 


De foto's van meester Wieling zijn aangeleverd door Feito van der Wal.


Rechts het hoofd der school in de Benedenknipe, Geert Boele Wieling. Hij heeft hier gewerkt van 1-6-1893 tot 1-4-1912. Hij is geboren op 10-5-1850 te Kimswerd. Hij trouwde op 26-7-1877 in Opsterland met Joukje van der Vegt ( geboren op 6-12-1850 te Gorredijk). Eerst was Wieling onderwijzer te Kortezwaag. Op 1 april 1912 ging het gezin van de Benedenknipe naar Rotterdam.Geert Boele is overleden op 23-2-1930 te Oosterbeek en zijn vrouw Joukje overleed op 26-3-1916 ook te Oosterbeek.  Hun kinderen: Jan Sietze Wieling geboren op 14-3-1878 te Gorredijk, Alida Jacoba Wieling geboren op 17-9-1879 te Gorredijk,  Akke Catharina Wieling geboren op 19-7-1881 te Gorredijk,  Sjoerd Kornelis Wieling geboren op 10-4-1883 te Gorredijk, Joukje Janna Wieling geboren op 18-6-1885 te Kortezwaag, Jacoba Hiltje Wieling geboren op 18-6-1885 te Kortezwaag,  Geert Boele Wieling geboren op 1-5-1888 te Kortezwaag. 

Jan Sietze was sigarenmaker. Hij ging op 12 september 1896 naar Johannesburg in Zuid-Afrika. Alida Jacoba was coupeuse. Zij ging op 20 december 1898 naar Harlingen.  Jacoba Hiltje Wieling trouwde met Johannes van Leenhoff. Hij was ambtenaar van de Engelse regering in Zuid-Afrika. Zij woonden in Het Meer nummer 52.

 


OBS Benedenknipe 1912.

Voorste rij van links naar rechts: W. Fabriek, G. Brandenburg, A. Fabriek, R. Borger en J. Woudstra.

2e rij van links naar rechts: J. Fabriek, J. Brandenburg, H. Bosma, J. Braunius, J. G. Fabriek, R. Bakker en A. Woudstra.

3e rij van links naar rechts: M. Brandenburg, J. de Boer, T. de Boer, H. Gerritsma, S. Gerritsma, W. Borger, R. Brouwer, M. Fabriek en de onderwijzeres mej. Scholte.

4e rij van links naar rechts: de onderwijzer Bosma, W. Binnerts, H. Brouwer, J. Brouwer, S. Binnerts, B. Fabriek, P. Brouwer en de onderwijzer Mensonides.1912 OBS de Benedenknipe. (een foto van mej. A. Venema uit de Knipe).

Achterste rij van links naar rechts: meester Bosma, Roel Pijlman, Sjouke Rozenberg, Willem Scheper, Menze Pijlman, Bert van der Schoot, Douwe Plantinga, de onderwijzeres Scholte en meester Mensonides.

Derde rij van links naar rechts: Cornelia Scheper, Geertje Venema, Jette van der Schoot, Martha Woudstra, Tetje Witmus, Froukje Witmus, Martha Veldman, Simkje van der Schoot en Akke Rozenberg.

Tweede rij geknield: Gerrit Scheper, Yme Sijtsma, Germ Scheper, Roel Witmus, Douwe Reindersma, Anto Plantinga en Wiegertje Woudstra.

Op de voorgrond zittend: Jantje Pijlman, Wiebe Woudstra en Riemke Reindersma.


OBS Benedenknipe 1932.

Achterste rij van links naar rechts: ?? Herder, Grytsje Biesma, Tryntsje Herder, Froukje de Jong, Tjitske de Jong, Aaltsje de Jong, Aaltsje de Jong, Rinskje de Jong, Geart Stuiver, Janke Stuiver, Fimke Westink en Jeltsje Westink.

In het midden van links naar rechts: juffrouw Scholte, Ytsje Hylkema, Janke Hylkema, Hinke Hylkema, Klaske de Jong, naar voren Pytsje de Jong, Jan Brouwer, Swaantje Brouwer, Corry Woudstra, Harmke de Boer, Eppy Biesma, Ruerd van der Meer, Roelofje Walstra en het hoofd der school A. Hoekstra met zijn zoontje Wiger.

Vooraan van links naar rechts: Koene de Jong, Henk de Jong, ?? Herder, Wibe Herder, Hendrik de Boer, een onbekende, Age Dijkstra, Anne van der Meer en Pier de Jong. ( Deze foto is van A. L. Huisman uit Oldeholtpade).

 


Deze korenmolen stond in het Meer. Aan de oostkant achter het huidige pand Het Meer 199. In het bevolkingsregister van 1880-1890 staat dat Yme Kuiper vlak bij de molen op nummer 76 woonde en zijn zoon Berend (die ook korenmolenaar was) woonde op 75A. ( informatie aangeleverd door Feito van der Wal).

 


Dit is een advertentie uit de Hepkema's Courant van 1901. Het adres was toen Bovenknipe 53 ( nu Dominee Veenweg 109). Jan Luxwolda is geboren op 23-9-1866 te Bovenknipe. Hij trouwde op 16-5-1901 met Janke Post uit Heerenveen. Helaas overleed Janke hetzelfde jaar in september. Op 8-9-1910 trouwde Jan opnieuw met Yda Blaauw uit Bolsward. Ze woonden toen in het Meer huisnummer 82.( dat is een hele andere nummering dan tegenwoordig ) (MD).

 De gegevens van alle huisartsen waren niet te vinden. Toch waren via de Bevolkingsregisters nog een paar namen te vinden: Roimer Wigersma en Hylke Reitsma. Bovendien waren de huisnummers een doolhof.                 Ze veranderden in de bevolkingsregisters om de tien of twintig jaar. Bovendien werden er veel huizen afgebroken.

 

Rond 1840 begon de huisnummering in de Bovenknipe bij Bovenknipe nummer 1 met huisnummer 78. Dat was bij de helling en daar woonde de scheepstimmerman Sierd Klazes Fabriek. Simon F. Kuiper was de eerste huisarts in de Knipe. Hij woonde op Bovenknipe 34 huisnummer 106. (nu Dominee Veenweg 87).Simon Kuiper stond te boek als Genees- Heel- en Vroedmeester. Hij is geboren op 12-1-1813 te Blokzijl als zoon van een predikant. Hij trouwde op 26-7-1844 te Sneek met Aaltje Veenstra (geboren op 25-11-1814 te Franeker).

 

Roimer Wigersma geboren in 1810 in Leeuwarden. Hij trouwde in Leeuwarden op 14-9-1837 met Dirkje Kramer ( geboren in 1806 te Leeuwarden). Wigersma stond te boek als Genees- Heel- en Vroedmeester. Het gezin kwam op 23 juli 1843 van Gorredijk naar de Knipe. Hun adres was Bovenknipe 20 (huisnummer 93). Ze woonden (via het kadaster) op een boerderij met nog een aantal gezinnen; waar mijn buurman Jan Kerstma ook gewoond heeft ( Dominee Veenweg 53). De boerderij was in 1832 eigendom van houtstek Siebenga. Ze gingen op 2 juni 1855 van de Knipe naar Heerenveen.

Hun kinderen: Hiltje geboren op 16-12-1839 te Diever. Tjeerd geboren op 16-3-1845 te Bovenknipe. Jacobje geboren op 29-3-1847 te Bovenknipe. Servaas geboren op 3-5-1849 te Bovenknipe. Klaaske geboren op 26-4-1851 te Bovenknipe. Johannes geboren op 22-6- te Bovenknipe. Eke geboren in 1859 te Heerenveen.

 

Bauke Gaastra van Baren is geboren op 8-1-1829 te Harlingen. Zijn beroep was Heel- en Vroedmeester.  Hij trouwde met Alida van Dam uit Groningen. Hun huisnummer was Benedenknipe 32 ( 3 huizen verder dan de bierbrouwerij). Tegenwoordig Meijerweg 79. Later verhuisden ze naar Benedenknipe 36.

 

Hylke Reitsma stond te boek als arts. Hij is geboren in Oostermeer op 7-11-1841. Hij trouwde op 17-4-1866 te Leeuwarden met Antje Zijlstra  (geboren op 1-11-1843 te Leeuwarden). Ze woonden op Bovenknipe 53 (huisnummer 117) 2 huizen verder dan bakker Boltje. Dat moet dan de boerderij zijn waar Anne van der Wal gewoond heeft ( Dominee Veenweg 139). Kinderen: Maria geboren op 9-4-1867 te Rijperkerk. Marius geboren op 20-7-1869 te Bovenknipe. Op 19-1-1870 ging het gezin naar Marsum.

 

Hendrik de Jong , geboren op 14-3-1876 te Leeuwarden. Hij was ongehuwd en woonde in de Benedenknipe op nummer 142 ( later nummer 150). Hij kwam op 7-12-1901 uit Amsterdam naar de Knipe. Hij woonde op Benedenknipe 150. Dit was toen hetzelfde nummer van meester Geert Boele Wieling ( dus inwonend). Op 30-5-1902 ging hij naar Leeuwarden.

 

Georg Hendrik Brand is geboren op 20-4-1980 te Den Helder. Op 24-12-1908 kwam hij van Amsterdam naar de Knipe. Hij was gehuwd met Margaretha Louisa Homeijer uit Amsterdam. Ze woonden op de Benedenknijpe 136 ( later 129). Op 20-4-1910 verhuisden ze naar Vreeland.

 

 


Dit is de huisarts Johannes Brouwer. Hij werd geboren op 21-6-1883 te Nieuwe Niedorp. Hij was gehuwd met Neeke Siebenga ( geboren op 21-11-1890 te Bovenknipe). Ze trouwden op 5-9-1919. Hun kinderen zaten hier bij hun vader op de motor.( links dochter Willy en rechts zoon Henk). Op 8-4-1910 kwam dokter Brouwer van Nieuwe Niedorp naar de Knipe (op huisnummer 136). Hij overleed helaas al op 44-jarige leeftijd in Bussum ( op 2-6-1928) terwijl hij nog in de Knipe woonde. (Deze foto is aangeleverd door Feito van der Wal)

 


 

 

Klaas Hendrik Kolk is geboren op 7-1-1907 te Grouw. Hij was gehuwd met Hendrika Hermanna Ammesmann ( geboren op 25-11-1913 in Den Bosch). Op 4-3-1935 kwamen ze van Groningen naar de Knipe. Zij woonden op Benedenknipe 125 (toen Meijerweg 90). Op 4 augustus 1947 gingen ze van de Knipe naar Alkmaar ( toen was het adres Meijerweg 92).

 


 Dokter Jacob de Vries kwam samen met zijn vrouw op 22 juli 1947 van Groningen naar de Knipe ( Meijerweg 92). Hij had een grote hobby : jagen. Dokter Jacob de Vries en zijn vrouw Joke hadden 5 dochters. Op 14 augustus 1971 is hij overleden. 

 


Cornelis Ruijs met zijn vrouw Ank Lelijveld. Ze kwamen op 14 maart 1972 van Naarden naar de Knipe. Zij woonden op Meijerweg 92                            ( vóór 1969, Benedenknipe 125).                                                                     In 1994 hebben ze de Knipe verlaten.

 


Het voormalige Groene Kruisgebouw - Dominee Veenweg 4. In 1994 startte dokter J. Helder hier zijn praktijk. Hij verdient veel waardering voor zijn werk als huisarts. ( Marten Dijk).

 


Tussen 1920 en 1940 was dit adres Bovenknijpe 15 en nu Dominee Veenweg 35. Er woonden in die periode 2 gezinnen. De rechterkant werd van 1945 - 1958 bewoond door Rinze Haanstra en zijn vrouw Lutske Berger. Ze hadden twee kinderen : Uilke en Martje. De linkerkant werd onder andere bewoond door Sietse en Griet van der Bij. Sietse had een geheime zender. ( informatie van Uilke Haanstra). Eind juni 1967 kwam Siebe Schoppen met zijn gezin van Meijerweg 147 naar dit pand. Het huis werd een aantal jaren later afgebroken en vervangen door nieuwbouw.

 


Dit is het nieuwe pand en het wordt bewoond door de zoon van Siebe Schoppen en zijn echtgenote.

 


Bartele Hendriks van Wouden woonde in 1906 op het Meer 124.               Zijn zoon Auke woonde op hetzelfde adres.

 


Lytse Kees de Jong. Hij werkte als boekhouder bij Houtstek Siebenga.      Nu de boerderij van Bauke Cnossen (Dominee Veenweg 50).

 


Links de huidige Zorgboerderij ( Dominee Veenweg 22). Vroeger stonden er twee huisjes naast : van de familie van Roeden en de ouders van lytse Kees.

 


Links de heer Minnema. Daarnaast moeder Anna Bouma en de dochters Tine Bouma en Gretha Bouma. De baas Hendrikus Bouma en zijn 4 zonen staan er niet op. De familie Bouma kwam op 20-5-1911 van Oudehaske naar Gerritsmazathe. De boerderij die Lamkje Abeles in 1811 heeft laten bouwen( zonder geld te lenen). Deze boerderij staat op de hoek van de Woudsterweg en het Meer. Lamkje haar man Anne Everens overleed in 1808. Lamkje had nog een grote boerderij: waar Romke Dijkstra nu woont (Dominee Veenweg 179). Dit is na te gaan op Hisgis. Op 27-5-1837 ging de familie Bouma naar Langezwaag. Ze werden opgevolgd door de familie Keuning uit Oldeberkoop. (MD)

 


Buurjongens : links Rinke Kerstma en rechts Eise Brouwer. Ze staan voor de boerderij van Kerstma ( Dominee Veenweg 53). Eise woonde met zijn ouders in één van de drie aanelkaar gebouwde huisjes op de achtergrond. Zijn buurjongen was ook Auke Postma. Hij woonde met zijn ouders ook in één van de drie huisjes. Auke vertelde onlangs dat Eise al op jonge leeftijd met zijn ouders naar Amerika vertrok. Als Amerikaans soldaat werkte Eise als automonteur in Duitsland. Dit bleef zijn beroep toen hij weer in Amerika was. Auke en zijn vrouw Resi hebben hem in Amerika bezocht. De familie Brouwer had een huis in een bos.

 


Dominee Veenweg 95 en 97. De boerderij is afgebroken en Henk de Vries (hobbyboer met schapen) heeft een nieuwe boerderij laten bouwen. Een paar jaar geleden heeft een vos een aantal schapen helaas gedood. Deze foto en ook een aantal hieronder ( dit geldt ook voor de informatie) zijn afkomstig van Jitze de Jong (de schoonzoon van Wilke Kronemeijer die op nummer 95 woonde).

 


Dit is dezelfde boerderij als hierboven. De wijk lag naast elke boerderij om het hooi te vervoeren. De wijk heette Douwe Sijtzes wijk; genoemd naar een schoolmeester.

Van 1760 tot 1776  was Sijtse Douwes hier boer.

Van 1766 tot 1804 was deze boerderij van Douwe Sijtses.

Van 1804 tot 1848 woonde hier Andries Douwes Douwenga (huisnr. 91/92).

Van 1848 tot 1851 beheerde de weduwe van Andries Douwenga samen met Sies Andries Douwenga de boerderij (huisnr. 109).

Van 1851 tot 1872 woonde hier Hendrik Andries Siebenga (huisnr. 109).

Van 1872 tot 1881 was de weduwe H.A. Siebenga de eigenares (huisnr. 109).

Van 1881 tot 1904 was Siebe Hendriks Siebenga hier boer (huisnr. 44).

Van 1904 tot 1950 woonde Durk Minkema. Hij werd opgevolgd ( toen hij was overleden) door zijn vrouw tot 1959 ( huisnr. 44/45).

Van 1959 tot 1969 was Siebe Minkema hier boer (huisnr. 43). Toen hij overleed werd het bedrijf overgenomen door zijn vrouw en Herman Minkema. (huisnr. 97).

Daarna werd het bedrijf overgenomen door Roel de Jong ( huisnr. 97).

De laatste boeren in dit pand waren Douwe van der Heide en zijn neef Libbe de Jong. Douwe ging met zijn gezin naar Canada en werd daar weer boer. Libbe begon in de Knipe een klussenbedrijf.

 


Nu Dominee Veenweg 95. Deze foto is genomen in 1950. De eerste bewoonster op deze plek was in 1832 de weduwe van Freerk Freerks Posthumus.

Op 1-12-1937 kwam Wilke Kronemeijer met zijn vrouw Boukje  Douwenga hier te wonen. Wilke was boer. Op deze foto kunnen we zien dat achter het huis een opslag voor hooi stond. Wilke is geboren op 28-12-1910 op de Biskop onder Duurswoude. Boukje is geboren op 30-5-1908 te Bovenknipe. Ze trouwden op 9 juni 1932. Hier onder staan nog twee foto's van Wilkes relatie met de zuivelfabriek in het Meer.

Nu wonen Dirk Hager en Ingrid List op Dominee Veenweg 95.

 Wilke Kronemeijer staat naast de kar. Op de kar staat een jongeman uit Amsterdam. Hij logeerde bij Abe en Luts de Vries. Het grote dubbele huis links is hun huis (Dominee Veenweg 145). Wilke is aan het bermhooien voor zijn paard en dertien koeien. Als bijverdiensten had Wilke een eierhandel, was hij aan het houtkappen en maakte hij samen met Jelle Pel de sloten schoon. Jelle Pel woonde in de Benedenknipe op Meijerweg 153. De foto en de informatie komt van Annie De Jong-Kronemeijer.

Maak jouw eigen website met JouwWeb