Onderstaande foto's komen van Feito van der Wal.

Dit is Jeltje Toringa uit de Knipe (De vrouw van Wim Toringa). Zij heeft bananen in haar eigen tuin. Een geweldige foto.


1979. Zes automobilisten 48 uur lang op een kluitje in een woning.

Zes met hun auto's in de sneeuw gestrande automobilisten hebben de afgelopen 48 uur langs rijksweg 32 een veilig en gastvrij onderdak gevonden in de kleine woning van Tekla Brandsma in Haskerdijken. De mannen vluchtten het huisje binnen, toen zij woensdagmorgen één voor één in de sneeuwhopen vastliepen en onder deze Siberische omstandigheden geen andere uitweg meer zagen. Links: Arnold Eisma en rechts: Wim Toringa. Beiden komen uit de Knipe.


1985. Foto van Dick Verton. Opening van de nieuwe woonwijk aan de zuidkant van de Knipe. De opening wordt verricht door mevrouw Luts de Vries-Snijder ( Dominee Veenweg 145). Haar man, Abe de Vries, was toen helaas al overleden. Abe heeft zich enorm ingezet voor het verenigingsleven in de Knipe. Op de achtergrond muziekcorps Crescendo. Links naast mevrouw de Vries staat Wim Toringa, de voorzitter van Plaatselijk Belang.


Knypster optocht. Datum 25-10-1935. Jelske Boerstra ging met de tijd mee. Hier is ze verkleed als klok. Ze is de dochter van de electricien Meine Boerstra ( Meijerweg 53). Een maand na de optocht werd Jelske 10 jaar.


1915. foto in Appelscha. Kinderen van geheelonthouders. Gegevens van Fedde Lawant.

Boven van links naar rechts: 1. Geertje Halbertsma, 2. Jeen Meyer, 3. Ankie van der Knoop, 4. Boele Veldman, 5. Eelke de Vries, 6. Ibele Halbertsma, 7. Jantje Jager, 8.Fedde Lawant, 9. Janke de Vries, 10. Uilke de Haan, 11. Wilma Prins, 12. Hannie Prins.

Voor van links naar rechts: 1. Eppie van der Schoot, 2. Fokje Jager, 3. Jappie Jager, 4. Bjouw Zoet, 5. Hessel Jager, 6. Griet de Jong, 7. Hendrik de Jong, 8. Bea van der Knoop, 9. Hendrik Bruinsma.

 

 


Gegevens van mevrouw R. Welles-Reindersma. Dochter van bakker Reindersma.

Drie verklede dames achter de bakkerij, bij de gereformeerde kerk. (leden van het gemengd koor van de Benedenknipe. (repetities bij café Abele Bakker). Van links naar rechts: Geloof: Margje van der Wal (vrouw van de huisschilder Hille Bakker). Hoop: de vrouw van bakker Meindert Reindersma. Liefde: Froukje ( de vrouw van de slager Germ de Jong: later stond daar de Rabo-bank).


Foto van 1958. Gekregen van Femmy van der Meer. Femmy haar moeder, Jantje van der Meer-Vis, loopt in Het Meer richting Benedenknipe (het bord staat aan de rechterkant). Femmy en Fedde helpen mem met de kinderwagen. In de kinderwagen ligt Ankie. Rechts van de vaart staat het huis van Landman. Het eerste huis links was destijds van de familie Kooi (later van de familie Krul). Het huis daarnaast was van Theunis Bosscher.


Deze onderstaande advertentie uit de Hepkema's Courant van 1901 heeft Kynhout gekregen va Jitze de Jong.

Siebe Scheper was behalve timmerman ook kastelein. Hij woonde in het pand dat nu Dominee Veenweg 87 is.


Deze foto is gemaakt tijdens de Knypster Merke in de Benedenknipe tegenover de schoolbrug. De bestuurder van de motor is Meine Minkema en de passagier is Herman Minkema.


Gondelvaart 12-10-1964. Gegevens van Albert de Vries en de foto is gemaakt door Struiksma. Links Titia de Vries (dochter) en rechts haar vader Albert de Vries. De naam van de gondel "De Aalmoes" (naar "Jan Steen"). De gondel is gemaakt door de familie Zondervan en de familie de Vries. Ze kregen met 144 punten de 2e prijs.


Gondelvaart 14-10-1962. Gegevens van Albert de Vries. Locatie: vlak ten oosten van de Woudsterbrug. Naam van de gondel: "De Grammofoonplaat". Links: Sjoukje Scheper en rechts Eldert de Kroon. Motto: Knypster famke bist noch fry? (Tetman de Vries).


Het kerkkoor van de Benedenknipe.

Achter van links naar rechts: Douwe Minkema, Upe de Jong, Hendrik Nijenhuis (wagenmaker), Bosma, Mercuur.

Derde rij van links naar rechts: mejuffrouw Hitsje de Jong, mevrouw Tjeerd de Jong, Aukje Ruiter-Sietsma, juffrouw Dragstra, Aukje Brouwer-Holzer, Aaltje Halbertsma, mevrouw Upe de Jong, Tjitske Hoekstra-Blaauw, mevrouw Hendrik Nijenhuis, Grietje van der Ploeg-Douma, mejuffrouw J. Bilijam, mevrouw Anna Gerritsma-Visser, mevrouw Abele Bakker, Popkje de Keer.

Tweede rij van links naar rechts: Pietje Minkema- Nijholt, Fokke Nijholt, Ynze de Jong, van der Walle (dirigent), Anne Hoekstra (hoofd der school), Bouke van der Ploeg (directeur melkfabriek) en Gerrit Ypey (hervormd predikant).

Voorste rij van links naar rechts: Ike Engelsma en Meintje Hof.


1925. Jouke Looijenga op de motorfiets voor het huis van Willem Hospes. In dit pand woont nu de familie Talman (hun benzinepomp staat er niet meer). Achter op de motor zit Marijke Woudstra. Links staat mevrouw Wijnia. Haar man was destijds schilder. Het nummer van de motor was B 5726. Jouke woonde Benedenknipe 14 (nu Meijerweg 21). Jouke was eerst melkventer en later controleur op de zuivelfabriek. Hij vertrok in 1927 naar Amsterdam. De nieuwe bewoners was de bakkersfamilie Anne van Dijk.


1930. De boot van de gebroeders Nijenhuis op de helling aan de Moskepaeden. Op het schip van links naar rechts: Sjoerd de Boer, Siete Nijenhuis en Jelle Nijenhuis. Voor het schip van links naar rechts: Klaas de Boer, Oeds Eisinga en Hendrik de Boer.


!936. Foto bij de O.L.S. in de Benedenknipe. Broer en zus Siebenga ( Het Meer 132). Deze foto is genomen in de tuin van meester Anne Hoekstra. Links Henk Siebenga (8 jaar) en rechts Klaasje Siebenga (12 jaar). Hun ouders: Hielke Siebenga (schilder) en Rinske van der Hoek.


1934. Kaartverkoop voor Kinea tegenover de Doopsgezinde kerk. Links Jelle Idzinga en rechts Wiebe Bijker.


Foto van S. Steensma. Locatie: een gymzaal in Heerenveen. Van links naar rechts: Ike, Dirkje en Janke Engelsma.


23 maart 1974. 50-jarig -bestaan van Kinea.  Van links naar rechts: Tjeerd Bijker, A. Postma (secretaris), Geert K. de Leeuw (wedstrijdsecretaris), Trijntje Koopmans (wedstrijdsecretaresse jeugd), Abe de Vries (voorzitter), Imkje Trinks, Johannes Wever (penningmeester) en Eppie de Groot.


Gegevens van Tine Dijkstra-Brouwer. Van links naar rechts: Fin van der Schoot, Johanna de Jong, Trien Prins, Anna de Jong en Dirkje de Jong.


IJsbaan Thialf. 5 februari 1937. Sietze Koen uit de Bovenknipe en R. Heitstra uit Noord-Scharwoude strijden om het kampioenschap van Friesland.


Gegevens van Geert de Leeuw. 5-1-1983 in de schuur bij Piet de Vries. De mannen van Read Swart maken een wagen voor de gondelvaart. Van links naar rechts: Jan Kootstra, Piet de Vries, Willem de Jong, Hans Fabriek en Uilke Vervat.


1957. 50-jarig bestaan van de zuivelfabriek in Het Meer. Zittend van links naar rechts: Jaap Brandenburg, Wiebe de Haan, Sint Huisman (voorzitter) en Gosse de Jong. Staand van links naar rechts: Geert Jan Ruiter, Frans Esser (directeur), Jetze Lukkes en Hendrik Bakker.


Een foto van Hans Bakker uit Sneek. De foto is genomen achter café Bakker (Meijerweg 33). Abele Bakker met zijn vrouw Klaske de Jong. Abele was hier caféhouder van 1 mei 1921 tot 13 augustus 1969. Hij was behalve kastelein ook barbier en schilder.


Dit is een advertentie uit de Hepkema's Courant van 28 juli 1948. Het gaat over een bijzondere voetbalwedstrijd.


Deze foto van de familie Jager is genomen rond 1935. Van links naar rechts: Anne Jager (geboren in Oldeberkoop), dochter Grytsje, dochter Gretha en moeder Sjoerdtje Looienga ( geboren te Huizum). Het gezin woonde van 30 maart 1957 tot 21 april 1962 in een gedeelte van van het huis Dominee Veenweg 123.


Grytsje en Gretha Jager met de poes voor hun huis in de Bovenknipe.


Jan en Gretha Heida staan voor hun huis in het Meer. Tot hun verbazing stond er een bord in de berm, waarop stond dat Jan met de VUT zou gaan. Er stopte 's middags een Fram-bus om hen op te halen voor een receptie. Jan werkte bij de gemeente op de afdeling bijstandsmaatschappelijk werk. Hij heeft daar 20 jaar gewerkt en daarvoor was hij buschauffeur bij de NTM 

Maak jouw eigen website met JouwWeb