Onderstaande foto's komen van Feito van der Wal.


Foto uit 1924. Gegevens van Geert de Leeuw. Het NV Toneelgezelschap uit de Bovenknipe.

Achter van links naar rechts: Anna Woudstra, Geertje van het Meer en Tetje Witma.

Midden van links naar rechts: Jacob van Houten, Willem Veenstra, Hilbert Dijkstra, Martha Stoker, Geert Eppinga, Anna Jonkman, Lieuwe Haanstra en Anne Beenen.

Voor van links naar rechts: Jacob Dorprichter, Sander Bakker, Hendrikje Bosscher en Douwe Miedema (regisseur).

Anna Jonkman is de dochter van Jan Jonkman.


Foto gemaakt door kunsthandelaar Schüller. Achter het ouderlijk huis van Jan Mankes ( nu Het Meer 255). De fotograaf Schüller kocht vrijwel alle werk van Jan Mankes. Van links naar rechts: Jan Mankes, zijn zus Popkje, zijn moeder, zijn vader Beint en een Amerikaanse kunsthandelaar.


Het pand links is de fietsmakerij van Girben Brandsma, voorheen "De Oude School". In de 18e eeuw was dit pand een lagere school ( Het Meer 149). Op de achtergrond is vaag de molen "De Volharding" te zien. Schuin achter de woning van Feito van der Wal.


40 jaar postbezorger.

Op 27 april 2004 heeft Broer Nijenhuis 40 jaar lang gewerkt bij de posterijen. Jarenlang de route in Oudehaske en de laatste vier jaren had hij zijn route in de Knipe, de Woudsterweg en de Dominee Veenweg tot aan Bontebok. Met veel plezier kijkt Broer terug op zijn werkzame periode in de Knipe. Het dorp waar hij zoveel mensen kent. Waar onderweg regelmatig een praatje werd gehouden en op sommige adressen stond de koffie al klaar voor Broer. Hij heeft dat altijd reuze gewaardeerd en wil de Knypsters hartelijk bedanken voor hun gastvrijheid.


14 april 1945.

De brug Veensluis is door de Duitsers opgeblazen. De ramen van de Coöperatieve Zuivelfabriek zijn allemaal kapot en later met de ramen van de broeikassen van Eppie van der Schoot weer opgelapt. (Hij woonde schuin tegenover de zuivelfabriek).


Personeel van de Friesland Bank is aan het vissen in de Bovenknipe. In het bootje achter de vaarboom zit Abe de Vries. De huizen hebben de nummers Dominee Veenweg 103 t/m 115. Het huis links (gedeeltelijk zichtbaar) staat er nog. In deze tijd van de foto waren er geen wegen in de Bovenknipe, alleen maar paden. Vrijwel alle huizen stonden bovenop de paden. De panden naast 103 waren dubbele huizen. Deze zijn afgebroken en vervangen door twee nieuwe huizen. (Dominee Veenweg 107 en 109). Ze staan nu ongeveer 10 meter vanaf de weg.


1925. Foto van Sander Bakker. Middenstand. Mannen met vissen en boot boven Bontebok. Gegevens van Jouke Dam (toen 16 jaar). Op de wal Abele Bakker. In de boot van links naar rechts: Jouke Dam, Rein Soet, Hille Bakker en Auke van Wallinga. Vissen met netten  en opdrijven van de vis met bomen bij de Vierde Wijk. Dit was de hele vangst van de Ijlewijk tot Bontebok.


1929. Winter op de ijsbaan in de Bovenknipe. Gegevens van Geert de Leeuw.

Van links naar rechts: Yme Touwsma, Tine Brouwer, Tine de Vries, Wolter Nijenhuis, Martje de Vries, Pop Siebenga, Helena Brouwer, Lutske de Vries, Meintje de Vries, Janke de Vries, Jaap Soet, A. de Vries, Hannie Prins, Jeltje Idzinga en Martje Kromhout.


Juli 1955. Visclub It Tékopke. Abe de Vries zei: " It ferhaal wol, dat men de drank út in tekopke dronk, sadwaende de namme".

Van links naar rechts: Geert Koen, Wiebe Bijker en Klaas de Boer aan de "Âld Geeuw".  "Blookertijd, dan komt Wiebe Bijker met de fles langs. Daarvoor laat zelfs Klaas de Boer zijn heiligdom, de stookhut, in de steek. "Blooker" was evenals " Van Houten" een cacaomerk.


!965. Biljartclub (gegevens van kleermaker Pier de Jong). Achter van links naar rechts: Aarnt Heida, Linse Koopman (buschauffeur), Henkie de Jong, Jan Krol, Jaap Bouma, Wiebe Venema, Popke de Haan en Hielke Schoppen. Voor van links naar rechts: Sake de Jong, Siemen Venema. Jappie Meyer, Pier de Jong, Wiebe van der Honing en Roel Krol.


15-2-1922. Gegevens van mevrouw van der Sluis uit de Bovenknipe. Deze foto is genomen vanaf de schoolbrug in de Benedenknipe. Achterop Gerrit Siebenga uit de Bovenknipe. Van links naar rechts: Tine Siebenga, Tiete Bosscher en Tine Sikkes-de Vries.


Op de ijsbaan achter de school in de Benedeknipe. Griet en Adam Prins. Adam Prins werkte op de zuivelfabriek en hij was een oom van Kees Prins. Franke Prins, de vader van Kees, werkte bij houtstek van der Brug.


Dokter Ruys en Kees (Kornelis) Prins voor het huis op Meijerweg 11.


De groenteboer Eppie van der Schoot bezoekt zijn klanten aan het begin van Het Meer. Eppie is de derde van rechts. Het witte huisje rechts staat naast huize Voormeer. Naast dit huisje is er een pad met verschillende huizen.


Iebeltje Kingma oftewel Iebeltje met de katten.

Iebeltje met haar lekke boot op het oude voetbalveld van Read Swart. Het valt niet te ontkennen dat ze er een puinhoop van maakte.


Iebeltje had de katten vaak in de kinderwagen. Als er een lid van het Oranjehuis jarig was kregen de katten een oranje lint om de nek. Ook werd de kinderwagen gebruikt om drank te vervoeren van Heerenveen naar de Benedenlnipe, toen ze daar nog een winkeltje had. 


In het Amsterdams blad "Het Leven"  stond een artikel over Iebeltje. Daarin stond, dat ze aan zelf-verwaarlozing deed. Iebeltje had op Meijerweg 67 een kruidenierszaak en een drankenhandeltje. Toen ze in 1928 overleed, moest alle rommel naar het Jiskelân worden gebracht. Talloze mensen keken met verbazing naar de twee pramen met de grote hoeveelheid rommel van Iebeltje. Op de eerste praam is nog duidelijk haar kinderwagen te zien.


11 oktober 1954. Gondel nummer 3 : " Ijspret bij Hindeloopen". De gondel was gemaakt door H. de Vries en K. Brouwer. Ze hadden met 151 punten de derde prijs. Links:  de echtgenote van Harm de Vries en rechts Aaltje Brouwer.


Van links naar rechts: Jetske Boerstra (kleinkind), Anna Boerstra-Jonkman (dochter) en Jan Jonkman.

Jan Jonkman heeft 30 jaar (tot 1934) als machinist op de zuivelfabriek in Bovenknipe gewerkt. Later werd hij rijwielhersteller. Hij was erg actief in het dorpsleven: voorzitter van de ijsclub Eensgezindheid, afdelingsvoorzitter van de S.D.A.P. , voorzitter van Plaatselijk Belang en voorzitter van de ANBO. Geen wonder dat in 1928 het Swarte Dykje werd omgebouwd tot de Jan Jonkmanweg.Dit is een advertentie van Jan Schoppen. De foto boven is genomen bij de boerderij, waar nu de familie Keuning woont. Schoppen sloeg de takken op nabij de zuivelfabriek in het Meer. Ook bracht hij de takken wel rechtstreeks naar de bakkers toe. In het jaar 1815 waren er 10 bakkers in de Knipe, waarvan er drie ook de achternaam Bakker hadden. De grootvader van Jan Bakker was één van de drie.