Onderstaande foto's komen van Feito van der Wal.

De Overkluizing te Bovenknipe. 100 kub. Meter beton in 12 uur. De grote duiker aan het Moskepaed moest vrijdag in één stuk worden volgestort en plm. dertig man aan twee betonmolens zijn hiermede precies 12 uren bezig geweest. 's Morgens in alle vroegte, om vier uur, begonnen de molens te draaien en in de middag om vier uur, werden de kruiwagens netjes op een rijtje gezet; het karwei was beëindigd. Dit is de laatste grote duiker in het project Compagnonsvaart-Bovenknipe. Rechts de Mariahoeve.


Optocht 25-10-1935. Clara Kroonedijk als Roodkapje. Zij won de tweede prijs.


Dit is de bakkerij van Jouke Hoekstra. Nu Meijerweg 47, Hij verliet de bakkerij in 1928 en werd opgevolgd door Zondervan.


Jarig Zondervan uit Workum volgde in 1928 Hoekstra op als bakker. Hij had een advertentie in de krant, dat hij de klanten naar hun wensen ging bedienen. In 1946 stopte bakker Zondervan en werd opgevolgd van 1946 tot 1965 door Jan Mulder.


Gegevens van Hiltje Langeraap. De dames van ODA zijn aan het oefenen voor de gondelvaart. Van links naar rechts: Grietje de Jong (van Marcus), Alie de Jong, Trijn Brouwer en Martha van Roeden.


De Galanteriezaak van Tjeerd Nutters op de hoek van It Sluske (Meijerweg 159). Op de achtergrond de Jan Bakkersbrug . Op de bakfiets: Anne van Dijk, de bakker. Zijn bakkerij stond op Meijerweg 21.


1960. De bakkerij van Wietse Fokkes de Vries. Dominee Veenweg 167. In de deur staat zijn vrouw Fim de Vries-Cloo. De klant is Trijn de Jong.


It Slúske op 26 april 1955. De laatste keer dat de sluis werd gebruikt. Op de wal brugwachter ( en kleermaker) Vis en zijn vrouw. In de sluis Gurbe Jager met de mestpraam. Hij werkte op de boerderij bij Barteld Dijk en woonde er naast (Meijerweg 124).

Maak jouw eigen website met JouwWeb