Janke Kerstma


1974 – het 25-jarig huwelijksfeest van Jan en Hes Kerstma bij café Oord in Oranjewoud. De ceremoniemeester was Uilke de Haan ( Uilke post).

 


Dominee Veenweg 139.  Postbode Uilke de Haan is druk bezig met zijn werk. Hij neemt even de tijd om voor de fotograaf te poseren op de barte over de Jolkewijk ( aan de oostkant van de boerderij waar Anne van der Wal voorheen woonde. ( gegevens van Meintje de Haan - de Vos).

 


Meijerweg 85. Het postkantoor. Hier woonde in 1928 ( toen nummer 46). Anne de Groot. Hij was kantoorhouder P. en T. Vanaf 1936 was Uilke de Haan hier kantoorhouder. Als Uilke als postbode op pad was, dan zat zijn vrouw Meintje de Vos achter de balie van het postkantoor. In juli 1979 verhuisden ze naar Tramweg 10.

 


         Jagersgroep bijeen in café Jelle Koen - Dominee Veenweg 75.

Van links naar rechts: Jan Berger ( Dominee Veenweg 179), Abe de Vries ( Dominee Veenweg 145), Fritz de Jong ( van Duitse afkomst), inwonend bij Anne Koen in Bontebok. Hij was behalve jager ook actief als keeper bij Read Swart. In het seizoen 1957-1958 werden ze kampioen in Akkrum. Op de foto staan ook de broers Geert en Jan Koen. Frits trouwde later met Annie Koen (dochter van Anne Koen). Klaas van der Weg ( Jan Jonkmanweg 11) en Anne Koen van Bontebok.

                  De vrouwen van de vijf jagers in café Jelle Koen.

Van links naar rechts: Janke van der Weg ( vrouw van Klaas), Annie de Jong ( zus van Janke en vrouw van Fritz), Sjoerdje Koen ( vrouw van Anne), Jetske Berger ( vrouw van Jan), Lutske de Vries ( vrouw van Abe).

 Frou van der Meer. Dit is de beppe van Rudy en Wolter van het Meer.      Het huis is afgebroken en het stond ongeveer 100 meter oostwaarts van de boerderij van Bauke Cnossen.

(deze informatie komt van Wolter van het Meer).


1962. Deze foto is genomen voor de Doopsgezinde kerk. Voor in de tweede boot zit Kerst Kerstma ( de broer van Janke). Op de achtergrond de huidige zorgboerderij.


1960 bij de school in Bovenknipe. Drie vrienden op de foto. Van links naar rechts: Roel van der Heide ( Dominee Veenweg 36) , Kerst Kerstma (Dominee Veenweg 53) en Geert van der Meer ( Jan Jonkmanweg 7).


Foto van de familie Fokkema.

Ze woonden destijds op Dominee Veenweg 26  Het dubbele huis waar later Doetje Kramer woonde.

Van links naar rechts Klaas, zoontje Jan en vrouw Aukje.


Kerst Kerstma (de vader van Jan Kerstma) woonde toen op Dominee Veenweg 53. Hij was boer en stond bij de Overkluizing bij zijn vee.         Het land werd later verkocht aan Auke Postma.                                       Auke bouwde er zelf een huis en hield achter zijn huis een heel  natuur- gebied over (aan de Moskepaeden).


1951 - Deze foto is gemaakt door Klaas van der Weg : een dagje vissen naar het Nannewijd.

Van links naar rechts: Geertje de Jong ( vrouw van Sierd), Janke van der Weg, Sierd de Jong ( Dominee Veenweg 59) , Abe de Vries en Luts de Vries ( vrouw van Abe)                                                                                                                                       (Ik denk eerder bij Akkrum in de buurt, gezien de bomenrij op de achtergrond. Die had je bij het Nannewijd niet - FW - )

 

 


De Knipe krijgt vuilnisemmers. Sierd de Jong , werknemer van de gemeente Heerenveen, brengt de emmers bij de mensen thuis.

 

 


1956 - een winters tafereeltje voor het huis van Jan Kerstma. Van links naar rechts: Kerst Kerstma , Fokeltje Benedictus en Janke Kerstma. Fokeltje was hun buurmeisje en woonde op Dominee Veenweg 51.

 

 


De zijkant van de boerderij van Kerstma met een strontpraam in de wijk. (FW)

 


Het huis van de familie Benedictus. Dit huis is afgebroken Tjalle de Jong heeft een nieuw huis laten bouwen op Dominee Veenweg 51.                Sinds 1989 wordt dit bewoond door de familie Dijk.

 


Deze twee personen woonden vroeger in hetzelfde huis als de familie Benedictus. Het huis stond pal naast de Bontehuister Wijk. Dit zijn broer en zus Schoppen. Wietze Schoppen stond te boek als boer ( hij had 1 koe) , Lamkje Schoppen werd in de Knipe Lytse Lamkje genoemd. Het adres was Dominee Veenweg 51.

 


Dominee Veenweg 49. Deze foto is gemaakt toen kapper van der Meulen hier nog woonde. Nu woont de familie van Aken hier. Tussen Dominee Veenweg 49 en 51 lag vroeger de Bontehuister Wijk. Deze naam komt van de dakpannen op dit huis.( informatie van Geert de Leeuw)

 

 

Kapper van der Meulen.

 


1959- Schoolreisje van de school in Bovenknipe naar Paterswolde. Op de foto begeleiders en onderwijzend personeel: van links naar rechts: J. Koen, H. van der Veen ( hoofd der school), Sjoerdje Bosscher ( onderwijzeres), Hes Kerstma, J. Toering ( onderwijzer), Jan Kerstma en Meine Wever.


Deze foto is gemaakt voor het huis van Jan Kerstma. Van links naar rechts: Annie Krikke en Annie Minkema. Annie Krikke woonde op Dominee Veenweg 14. Zij was een dochter van Thijmen Krikke. Het gezin verhuisde in 1968 naar de Woudsterweg. Annie Minkema woonde op Dominee Veenweg 52. Zij was een dochter van Meine Minkema. Het gezin verhuisde in 1969 naar Heerenveen.

 Een groep mensen aan het werk op het land van Jan Kerstma. Dit land lag aan de westkant van het dubbele huis waar Lubbert Blokzijl ook in woonde (Dominee Veenweg 26). Van links naar rechts Jan Kerstma, Sies Koopmans ( hij woonde in de boerderij op de achtergrond), René ( een neef) uit Leiden, Kerst Kerstma en Lubbert Blokzijl. Op de voorgrond links: Aaltje de Boer ( jan jonkmanweg 1), dochter van Sies de Boer. rechts: Janke Kerstma.


1959 - bij de school in Bovenknipe. Links Lummie Koen (dochter van caféhouder Jelle Koen, Dominee Veenweg 75) en rechts Janke Kerstma.


In de oorlogsjaren was het voor de rokers moeilijk om aan tabak te komen. Deze foto is genomen in de tuin van Jan Kerstma. Van links naar rechts: Meine de Boer, de buurman en Jan Kerstma.


Deze foto is rond 1950 genomen: Dominee Veenweg 53A - het huis van de familie Meine de Boer. Het huis is al lang geleden afgebroken. Van 1925 tot 1930 woonde hier de schipper Sietze Koen.  Op de achtergrond Akke ( echtgenote van Meine). Links op de voorgrond Ypie en rechts Foppe.


Een foto uit 1959 bij de school in Bovenknipe. Van links naar rechts: Sytse Hospes ( Dominee Veenweg 18), Aaltje de Boer ( Jan Jonkmanweg 1), Janke Kerstma, achter Janke: Albert de Boer (broer van Aaltje), helemaal rechts Imkje Trinks ( Dominee Veenweg 215).


Deze foto is genomen aan de Compagnonsvaart voor de boerderij van Kerstma. Links: Nienke Niezing ( Ds. Veenweg 57). Zij is de dochter van Tet, die met Doeke van der Brug getrouwd was. Rechts: Willie Trinks ( Ds. Veenweg 215).Deze foto is door Janke Kerstma in 1965 gemaakt naast het ouderlijk huis. Zij en haar tweelingbroer Kerst werden toen 15 jaar. Staand van links naar rechts: Kerst Kerstma, Imkje Trinks ( Ds Veenweg 215), Aaltje de Boer ( Jan Jonkmanweg 1), Tietje Benedictus ( Ds Veenweg 51), Jantje Vervat ( Ds Veenweg 47), Annie Minkema ( Ds Veenweg 52) en Tjeerd Benedictus ( Ds Veenweg 51). Op de hurken van links naar rechts: Willie Trinks ( Ds Veenweg 215), Nienke Niezing ( Ds Veenweg 57) en Annie Krikke ( Ds Veenweg 14). Imkje en Willie zijn zussen. Tjeerd en Tietje zijn broer en zus.


Janke met Anja van Veen. Anja is een dochter van het hoofd der school, Henk van Veen. De familie van Veen woonde op Meijerweg 185. In maart 1980 zijn ze naar Heerenveen verhuisd.


Deze foto is genomen naast de boerderij van de familie Kerstma ( Dominee Veenweg 53). Links Tjee Bijker en rechts Rinke Kerstma. Ze staan naast de Olkewijk. In 1811 woonde in het Meer boer Olke Jacobs, die 15 koeien bezat en hier eigendommen had. Hij heeft hier ooit gewoond. Elke boerderij had een wijk naast het pand om de pramen met hooi te vervoeren. Rechts van de Olkewijk stond een zogenaamde "lange jammer van drie huizen" . In één van die huizen woonde Lammert Postma ( de vader van Auke en Appie Postma). We kunnen ons tegenwoordig niet meer voorstellen dat het toilet achter op de tuin stond.


Een luchtfoto van de boerderij van de familie Kerstma met rechts de drie huisjes.


Rinke Kerstma als entertainer met zijn vrouw Brunhilde uit Duitsland. Zij was pianolerares.


Rinke Kerstma woonde vroeger op Bovenknipe 26 (  Dominee Veenweg 53).


Entertainer Rinkini met zijn compagnon Kareltje.


Tjee Bijker als schilder aan het werk. Hij woonde eerst op Dominee Veenweg 99 en later op Dominee Veenweg 185


5 augustus 1964. Op 15 en 16 augustus ging Kinea het 40-jarig bestaan vieren. Op de foto is de commissie druk bezig het een en ander te regelen. Van links naar rechts Minke de Jong ( secretaresse) , Anneke Aardema, Tjee Bijker ( penningmeester) , Bontje de Groot ( wedstrijdsecretaresse adspiranten ), Abe de Vries ( voorzitter) en Geert K. de Leeuw ( wedstrijdsecretaris senioren). Tjee Bijker heeft zich geweldig ingezet voor Kinea. Op 14 juli 1978 overleed Tjee helaas erg jong: op 47-jarige leeftijd.


Eldert Kromhout en Johanna Kromhout-Jansma ( Ds. Veenweg 30) hadden een grote hobby: geiten. Het huis is afgebroken. Nu woont hun dochter Anneke hier met haar man Sietze Durkstra.Versierde pramen ter gelegenheid van de bevrijding. Van links naar rechts Ike Uithof - Plantinga ( Ds. Veenweg 107), met kinderen Jitske Uithof ( woont nu op de Jan Jonkmanweg) , Siemon Kromhout en Annie Uithof. Hinke Eilers , Eldert en Johanna Kromhout - Jansma met hun dochter Anneke Kromhout en Anne Uithof.


Fietsenmaker Siebe Dekker woonde van 1936 tot 1969 op Ds. Veenweg 69. De garage waarin hij zijn werk deed stond pal naast zijn huis en is volgens een artikel in de Leeuwarder Courant door een ongeluk met een lamp volledig afgebrand.


Dit is een koperen fietsbel van Siebe Dekker uit Bovenknipe ( Ds. Veenweg 69) .


Een rekening van Siebe Dekker uit 1966. Jan Kerstma kocht een Batavus-brommer bij hem.


Op Ds. Veenweg 41 woonde boer Pieter de Jong. Op Ds. Veenweg 43 heeft fam. Libbe de Jong gewoond. Daarvoor was het een winkel van de fam. Gooitzen Brouwer.


De fam. Brouwer in de tuin achter de winkel op Ds. Veenweg 43. Dochter Tine trouwde later met Dijkstra en woonde naast de zorgboerderij.


Dominee Veenweg 65. Dit was de boerderij van de familie Anne Brouwer. Het achterste gedeelte is gesloopt en het voorste gedeelte bleef als woonhuis bestaan.


Dominee Veenweg 65. Aan de barte en de wijk kun je nog zien dat dit vroeger een boerderij was. De familie Fokke Blaauw woonde hier van mei 1940 tot oktober 1972. De familie Philippus Weijer bewoonde het pand vanaf augustus 1974 en niet zo lang geleden is het aan nieuwe bewoners ( fam. Stelwagen) verkocht.


Dit persoonsbewijs van Fokke Blaauw hebben we van zijn dochters gekregen.


1962- Optocht in de Knipe. Van links naar rechts: Tietje Benedictus als Mamaloe ( Ds. Veenweg 51), Imkje Trinks als Dikke Deur ( Ds. Veenweg 215), Janke Kerstma als Petra ( Ds. Veenweg 53), Aaltje de Boer als Felicio ( Jan Jonkmanweg 1) en Annie Minkema als Pipo ( Ds. Veenweg 52).


Deze foto is rond 1920 gemaakt. Locatie: tegenover Ds. Veenweg 209. Links Kerst Kerstma ( vader van Jan Kerstma), rechts Jan Jacobs Kerstma ( pake van Jan Kerstma). Het hondje heette Max.


1955 - Feestelijke opening van de weg door de Bovenknipe ( van Heerenveen naar Moskou ( bij Hoornsterzwaag)). De foto is genomen bij de overkluizing. In het huis rechts ( Ds. Veenweg 11) woonde toen de fam. Jouke Lukkes. Nu de fam. Tjamme van der Meer.


1955 - Links Hes Kerstma met haar kinderen Kerst en Janke. Rechts Wiep Schoppen (vrouw van Siebe Schoppen. In de kinderwagen ligt hun zoon Tjeerd Schoppen.


De familie van der Weg van de Jan Jonkmanweg. Links Janke, in het midden hun zoon Frans en rechts de natuurliefhebber Klaas. Behalve eierzoeker was Klaas ook jager, mollenvanger en bestrijder van de muskusratten.


Tussen Ds. Veenweg 153 en 155. De twaalf apostelen heette deze boom. Een 400-jarige reuzenlindeboom. Uit de omvangrijke stam lopen 12 dikke takken omhoog. In 1942 is hij omgewaaid. Op de achtergrond de Hofbrêge.


De ijsclub Eensgezindheid uit de Bovenknipe. In 1871 opgericht. In 1971 werd het 100-jarig bestaan gevierd.

Het bestuur: voorste rij van links naar rechts: Jan Kerstma ( Ds. Veenweg 51), Wiebe Bijker ( Ds. Veenweg 99) en Jan Berger ( Ds. Veenweg 151).   Achterste rij: links Johannes Trinks ( Ds. Veenweg 74) en rechts Meine de Boer ( Ds. Veenweg 85).


Trijntje en Wietze Douwenga staan hier voor de levensmiddelenwinkel van hun ouders aan de Weversbuurt te Katlijk. Zij speelden in 1971 op het feest van de ijsclub Eensgezindheid.De ijsclub Eensgezindheid bestond in 1996 125 jaar en vierde het feest in café de Knyp. De spreker daar was Jeen van den Berg ( de bekende Elfstedenschaatser). Links: bestuurslid en eigenaar van de ijsbaan Tiede de Glee ( hij wilde geen huur voor de ijsbaan) en rechts voorzitter Sietze Durkstra. Zij hebben het vaandel van de ijsclub ( van 1888) teruggevonden. Het was 25 jaar zoek.


Vrachtschipper Tjamme Vis woonde tot maart 1973 op Ds. Veenweg 115 ( vroeger Bovenknipe 54)en toen verhuisde het gezin naar Fok 61 in Heerenveen. Op 4 mei 1926 begon Tjamme als zelfstandig vrachtschipper van Bovenknipe naar Heerenveen. In de dertiger jaren had hij het ook moeilijk door de crisis. Gelukkig was hij ook groentekweker. Elke week voer hij op dinsdag en vrijdag naar Heerenveen. In de winter ( bij sterk ijs) gebruikte hij een slede. Ook nam hij uit Heerenveen boodschappen mee voor zijn klanten. Toen de vaart in Bovenknipe werd afgesloten vervoerde Tjamme per bakfiets de vracht naar de Helling, waar zijn praam lag.


Johannes Bottema en Tjitske de Vries met hun vier zonen. Van links naar rechts: Tjeerd, Sijtse, Roel en Tjerk. 


Deze foto is genomen in 1910. De schoolbrug in de Bovenknipe. Links het huis van de hoofdmeester. Daarnaast de boerderij waar de familie Bottema gewoond heeft. Eerst was het adres Bovenknipe 36 en later 34. Johannes Bottema was veehouder. Op 12-5-1878 kwam de familie Bottema van het Meer naar deze boerderij en in 1882( het jaar dat Tjerk werd geboren) gingen ze naar Langezwaag. Tjerk Bottema werd een beeldend kunstenaar. Hij werkte niet alleen in Nederland maar ook in vele andere landen: onder andere in Frankrijk en Italië . Op 21 juni 1940 kwam Tjerk om het leven in Het Kanaal, toen het schip waarop hij zat werd getorpedeerd. Zijn broer Tjeerd was eveneens een bekend kunstenaar.


De jongerenvereniging in 1933 op de fiets naar Appelscha. De foto en de tekst komt van Janke Kerstma

Maak jouw eigen website met JouwWeb