Leden Historische Werkgroep Kynhout.

 


 

Jan Luut van der Meer                 Voorzitter (aftredend)

't Meer 165

8448 GE  Heerenveen

jlvdmeer4@gmail.com

 


 

Theo Warmerdam                         Penningmeester   

Ds. Veenweg  24

8456 HR  De Knipe                                             

0513- 689880

th.warmerdam@planet.nl

NL44 INGB 0686 3248 62  t.n.v. Theo Warmerdam

 


 

Anneke Durkstra                           Contactpersoon

Ds. Veenweg 30

8456 HS  De Knipe

0513-688818

 


 

Janneke de Jong                           Facebook

Breedpad 63

Heerenveen

jannekesh@gmail.com

 


 

Wolter van het Meer

Ds. Veenweg 42

8456 HS  De Knipe

0640109934

w.vanhetmeer@tele2.nl

 


 

Ruurd van het Meer

Ds. Veenweg 42

8456 HS  De Knipe

ruurd.vanhetmeer@gmail.com

 


 

Griet Molenaar 

Meyerweg 58

8456 GH  De Knipe

0641730325

bramgrytmolenaar@chello.nl

 

 

Dick van Ens

Het Meer 235-A

8448 GD  Heerenveen

0633083940

dick@vanens.nl

 

Piet de Vries

Ds. Veenweg 62

8456 HS  De Knipe

0623656951

pietennel62@gmail.com


 
 

Feito van der Wal                          Erelid

Het Meer 199

Heerenveen

vander.wal@wxs.nl